पेट्रोकेमिकल रिफायनरीज, फिन-फैन कूलिंग टावर्स, कोयला खान, अग्नि प्रवण क्षेत्र, पेट्रोल पंप

PIX-FRAS®-XS
आगप्रतिरोधी, एन्टीस्टेटिक, व्रैपबेल्ट्स
PIX-Sentinel FFP®-XT2
फिन-फैन, सिंक्रोनस / टाइमिंगबेल्ट्स
PIX-FRAS®-XR
आगप्रतिरोधी, एन्टीस्टेटिक, मोल्डेडरॉएजकॉग्डबेल्ट्स
PIX-FRAS®- XC
आग प्रतिरोधी, एन्टीस्टेटिक, पॉली-वि बेल्ट्स

PIXTRANS