CNC, लेथ, मिलिंग, ग्राइंडिंग मशीन, इत्यादि

PIX-X'set
व्रैपबेल्ट्स
PIX-X'tra®
मोल्डेडरॉएजकॉग्डबेल्ट्स
PIX-X'ceed®
रिब्बड / पॉली-विबेल्ट्स
PIX-X'act®
सिंक्रोनस / टाइमिंगबेल्ट्स

PIXTRANS