घरेलु उपकरण, प्रिंटर, वाशिंग मशीन, ग्राइंडर, इत्यादि

PIX-X'set®
व्रैपबेल्ट्स
PIX-Xtra®
मोल्डेडरॉएजकॉग्डबेल्ट्स
PIX-X'act®
सिंक्रोनस / टाइमिंगबेल्ट्स

PIXTRANS